نوشته‌ها

📝 موقعیت ویژه طلبه در عصر انقلاب

🔘 در واقع چیزی که هست ،ما در موقعیت ویژه ای قرار داریم یعنی طلبه در وضعیتی قرار میگیرد که از یک سو فضا دینی است و پیشنهاد عمیق در فضای دینی مطرح می شود از یک سو موقعیت تربیتی و روحی است ، از سوی دیگر مسئله ی انقلاب و جمهوری اسلامی است، و از یک سو فضای بحث تمدن اسلامی است، همه ی اینها در طلبه ی ما امروز مطرح است که قبلاً در این حد و به این شکل مطرح نبود. الان موقعیت هایی که جمهوری اسلامی برای ما پدید آورده، سوال های خیلی جدی در فضای دینی و خیلی از مسائل دیگر است که ما باید پاسخگو باشیم ، روحانیت کارکردهای ویژهای پیدا کرده و اینها باعث شده شأن طلبگی فرق کند یعنی باید کارهای دقیق تری کرد، یک دوره ای میشد مثلاً با یک علمیتی، در یک شهری به عنوان یک روحانی برجسته حاضر شد و کاری کرد و با یک علمیتی میشد در حوزه های علمیه پاسخگو بود، اما الان پاسخگویی حتی خیلی پیچیده شده، واقعش همه جا را هم ما نمی توانیم از پسش بربیاییم و باید یک نوع وزانتهای ویژه ای را پدید بیاوریم، خیلی باید بروز شد و خیلی از مسائل را باید خبر داشت، الانه و امروزه این طوری شده. من عرضم این است که حالا ما باید یک گزینش جدی بکنیم، در گزینش جدی، ما باید چکار کنیم؟ از کجا شروع کنیم و چجوری باید درس بخوانیم؟ چجوری باید مسیری را انتخاب کنیم و چگونه باید به نتیجه برسیم؟ اینهاست که پرسش های جدی است. اولین چیزی که به نظرم اینجا مطرح میشود برای کسی که می خواهد خوب موقعیت را بفهمد، این موقعیت، موقعیتی است که تقریباً ما را فضای جهانی داده، فضای حاکمیتی داده، فضای مردمی داده، فضای حوزوی داده، این چیز عجیبی است که با هم جمع شده است، یعنی امروزه ما با این وضعیت مواجهیم، این وضعیت را باید مدیریت هم بکنیم.

حفظ انگیزه الهی و توجه به مسیر طلبگی

🔘 وقتی وارد مسیر طلبگی شدیم از همان آغاز طبیعتاً انگیزه هایی ما را برداشت که بیاییم حوزه که بالاخره یک باری را برداریم، یک مشکلی را حل کنیم ، خدمت به انقلاب کنیم، خدمت به اندیشه های دینی کنیم، هر کس به سهم خودش انگیزه هایی دارد.
هر چند ما بعضی از طلبه ها را هم دیدیم، طلبه هایی که وقتی بهش می گفتیم، همان اوایلی بود که از طلبه ای پرسیدم چرا آمدی؟ گفت: می خواهم روحانی کمیته بشوم. کمیته ی آن موقع، الان نیروهای انتظامی است، آن موقع شهربانی و کمیته بود، گفت: می خواهم روحانی کمیته بشوم، بعد دیدیم سر از همان کمیته درآورد ولی به عنوان کسی که متخلف بود! این انگیزه ها فکر می کنم اگر بگویم یک هزارم هم هست، درست نیست یعنی به این مقدار هم نمیرسد
🔘طلبه ها همه الحمد لله انگیزه های خوبی دارند، خدا را شکر، من بسیاری از طلبه ها را دیدم، واقعاً میتوانستند در خیلی جاها خارج از حوزه بدرخشند، خیلی جاها، از بس قوت ذهنی، قوت علمی، عزم و اراده داشتند و همه جا میتوانستند بروند ولی آمدند خودشان را سرباز امام زمان کردند، واقعیتی است، من انکار نمیکنم، خیلی از طلبه ها را میشناسم با همین انگیزه ها آمدند، فقط حالا برمیگردد به طلبه اینکه بداند چه کار باید بکند، تا بتواند انگیزهایی را که در مسیر طلبگی دارد حفظ بکند
🔘 یکی از مشکلات این است، گاهی نمی داند چه کار کند اصلاً، دقیقاً واضح نیست چه مسیری باید برود، آنها را باید درست بکند طلبه، روش کار، در اینجا باید از کجا شروع کرد، چکار باید کرد، از این دست مسائل هست، نوع طلبه هایی که ما می شناسیم اینجا مشکل هست و الا اصلش را که همه با انگیزه های الهی می آیند. من که معتقدم کسی انگیزه ی الهی اش را با خودش نگه دارد، داشته باشد و نگه دارد، نه یعنی انگیزه ای اول بوده و آهسته آهسته سرد شد، نه، انگیزه ی الهی اش را نگه دارد، همان رهبرش است و خدا هم راهش می برد و می تواند کمکش کند.