چندی است که مقام معظم رهبری حفظه‌الله ضمن آن که اندیشۀ امام را زیربنای فکری انقلاب اسلامی می‌شمارند، در باب خطر تحریف نظری و عملی مکتب امام تذکرات مکرر می‌دهند، جدیت کارگزاران این تحریف و گستردگی عملکرد ایشان را بیان می‌کنند و جامعۀ فکری را مسئول توجه به آن و جلوگیری از تحقق آن می‌شمارند.

ادامه مطلب …

فکر لازم است

برای کارهای بزرگ چه چیز لازم است؟ بی‌تردید کارهای بزرگ عزم‌های بزرگ می‌خواهد. بی‌تردید حرکت‌های بزرگ اجتماعی به نیروهای پیشرو و پایه احتیاج دارد. مطمئناً حرکت‌های بزرگ به صبر و استقامت نیازمند است، منتهی باید این را باور کنیم که تحولات بزرگ انسانی به تغذیۀ فکری متفاوت احتیاج دارد. ما نیروهای مذهبی و انقلابی در این باره دچار سهل‌نگری و ساده‌انگاری هستیم.

ادامه مطلب …