مطالب توسط

آغاز ثبت نام دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی بصورت مجازی

موسسه‌فرهنگ و تمدن توحیدی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از بین برادران طلبه واجد شرایط صرفا در مقطع تمهیدی‌(با محوریت کتاب بدایه الحکمه‌-‌در‌۱‌سال‌)‌ دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی اقدام به ثبت نام می‌نماید. شرایط پذیرش در دوره مجازی: اتمام حداقل پایه ششم برای طلاب  ورودی سیکل اتمام پایه سوم برای طلاب ورودی دیپلم و بالاتر حداقل […]

آغاز ثبت نام مقاطع تمهیدی و عمومی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

موسسه‌فرهنگ و تمدن توحیدی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از بین برادران طلبه واجد شرایط در دو مقطع تمهیدی‌(با محوریت کتاب بدایه الحکمه‌-‌در‌۱‌سال‌)‌و‌‌ مقطع عمومی‌(با محوریت کتاب نهایه الحکمه-در‌۲‌سال) دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی اقدام به ثبت نام می‌نماید.

بیانات استاد در دیدار با طلاب مقطع تمهیدی-بخش دوم

موقعیت ویژه طلبه در عصر انقلاب در واقع چیزی که هست ،ما در موقعیت ویژه ای قرار داریم یعنی طلبه در وضعیتی قرار میگیرد که از یک سو فضا دینی است و پیشنهاد عمیق در فضای دینی مطرح می شود از یک سو موقعیت تربیتی و روحی است

ساختار نظام اقتصادی

نظام سرمایه داری بر مبنای یک تفکر فلسفی و کلامی شکل گرفته است و این گونه نبوده که فقط ارائه بعضی مسائل مورد نیاز به یک دستگاه دانشی بوده باشد.