حفظ انگیزه الهی و توجه به مسیر طلبگی

🔘 وقتی وارد مسیر طلبگی شدیم از همان آغاز طبیعتاً انگیزه هایی ما را برداشت که بیاییم حوزه که بالاخره یک باری را برداریم، یک مشکلی را حل کنیم ، خدمت به انقلاب کنیم، خدمت به اندیشه های دینی کنیم، هر کس به سهم خودش انگیزه هایی دارد.
هر چند ما بعضی از طلبه ها را هم دیدیم، طلبه هایی که وقتی بهش می گفتیم، همان اوایلی بود که از طلبه ای پرسیدم چرا آمدی؟ گفت: می خواهم روحانی کمیته بشوم. کمیته ی آن موقع، الان نیروهای انتظامی است، آن موقع شهربانی و کمیته بود، گفت: می خواهم روحانی کمیته بشوم، بعد دیدیم سر از همان کمیته درآورد ولی به عنوان کسی که متخلف بود! این انگیزه ها فکر می کنم اگر بگویم یک هزارم هم هست، درست نیست یعنی به این مقدار هم نمیرسد
🔘طلبه ها همه الحمد لله انگیزه های خوبی دارند، خدا را شکر، من بسیاری از طلبه ها را دیدم، واقعاً میتوانستند در خیلی جاها خارج از حوزه بدرخشند، خیلی جاها، از بس قوت ذهنی، قوت علمی، عزم و اراده داشتند و همه جا میتوانستند بروند ولی آمدند خودشان را سرباز امام زمان کردند، واقعیتی است، من انکار نمیکنم، خیلی از طلبه ها را میشناسم با همین انگیزه ها آمدند، فقط حالا برمیگردد به طلبه اینکه بداند چه کار باید بکند، تا بتواند انگیزهایی را که در مسیر طلبگی دارد حفظ بکند
🔘 یکی از مشکلات این است، گاهی نمی داند چه کار کند اصلاً، دقیقاً واضح نیست چه مسیری باید برود، آنها را باید درست بکند طلبه، روش کار، در اینجا باید از کجا شروع کرد، چکار باید کرد، از این دست مسائل هست، نوع طلبه هایی که ما می شناسیم اینجا مشکل هست و الا اصلش را که همه با انگیزه های الهی می آیند. من که معتقدم کسی انگیزه ی الهی اش را با خودش نگه دارد، داشته باشد و نگه دارد، نه یعنی انگیزه ای اول بوده و آهسته آهسته سرد شد، نه، انگیزه ی الهی اش را نگه دارد، همان رهبرش است و خدا هم راهش می برد و می تواند کمکش کند.