ثبت نام دوره یک ساله اشارات

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .