حجت الاسلام والمسلمین مهدی شهروزخواه

#آشنایی_با_اساتید
🖋استاد: حجت الاسلام والمسلمین مهدی شهروزخواه
📚درس: رسائل 1
🕗 ساعت 8تا 9 صبح
📍مدرس: مرکز هدایت علمی-تربیتی تمدن توحیدی

◻️سابقه تحصیلی:
🔸مقدمات و سطح1: مدرسه علمیه فیلسوف الدوله-امین الدوله مرحوم آیت الله حق شناس(ره) تهران
🔹سطح 2 و3: مدرسه علمیه آیت الله گلپایگانی و مدرسه علمیه آیت الله بروجردی
🔸مقطع تحصیلی: سطح 4: مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر

🔶بهره گرفته از محضر اساتیدی چون مرحوم آیت الله حائری،آیت الله شب زنده دار و آیت الله واعظی

◻️سوابق تدریس:
– تدریس ادبیات عرب از سال 1388
-تدریس لمعتین از سال 1388
-تدریس اصول فقه سطح 1 از سال 1390
-تدریس رسائل از سال 1396

◻️ سوابق مدیریتی و اجرایی:
🔸معاونت پژوهشی مدرسه علمیه مرحوم آیت الله حق شناس(ره) تهران از سال 1387 تا 1390
🔹معاونت آموزشی مدرسه علمیه مرحوم آیت الله حق شناس(ره) تهران از سال 1390 تا 1393