حجت السلام و المسلمین سلمان رئوفی صدر

#آشنایی_با_اساتید
استاد: حجت الاسلام والمسلمین سلمان رئوفی صدر
درس: رسائل 3
ساعت8تا 9 صبح
مدرس: مرکز هدایت علمی-تربیتی تمدن توحیدی

متولد ۱۳۵۹

تحصیلات حوزوی
سطح 1: طی پنج سال از سال های 1377 تا 1382 در حوزه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی در تهران.
سطح ۲: طی ۵ سال از سال های 1383 تا سال 1388
1 سال در حوزه علمیه معصومیه تحصیل مکاسب و رسائل و رجال 1383 تا 1384
3 سال سکونت درحوزه علمیه آیت الله صادق آملی لاریجانی و تحصیل آزاد 1384 تا 1388 دروس سطح.
سطح ۳: از سال 1389
مقطع خارج:
۱. به مدت ۶ سال در «خارج فقه مکاسب محرمه و صلاة» و ۱ سال نیز در «خارج اصول» نزد استادم آیت الله سید محسن خرازی دام ظله.
۲. از سال ۹۴ به مدت ۳ سال «خارج اصول» و ۲ سال «خارج فقه» آیت الله محمد مهدی شب زنده دار دام ظله که ادامه دارد.
۳. به مدت ۶ ماه «خارج فقه» آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی دام ظله.

مشغول به تحصیل علوم معقول و عرفان از سال 1387 نزد استاد حجت الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد حفظه الله
۱. ۱ سال بدایه.
۲. ۲.۵ سال نهایه.
۳. تحصیل جلد یک و دو اسفار از سال ۹۲ تا سال ۹۵.
۴. جلساتی از بحث آزاد فلسفی؛ امکان، علیت، فراعلیت و همچنین تحصیل بخش هایی از کتاب مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدان‌پناه.
۵. تحصیل تمهید از سال ۹۲ تا ۹۵.
۶. تحصیل فصوص از سال ۹۵ تا سال ۹۷ که ادامه دارد
۷. تحصیل بخشی از بحث نفس در فلسفه در سال۹۲.

۲ سال شرکت در بحث خارج نهایه استاد یزدان‌پناه

تألیفات:

۱. تالیف کتابی درباره استخاره با نام «الانارة فی الاستخارة» به زبان عربی.

۲. نگارش مقاله ای تحت عنوان «دراسة الاستخاره» چاپ شده در شماره ۵۸ و ۵۹ فصل نامه تخصصی فقهِ عربی زبان «فقه اهل بیت».

۳. نگارش مقاله ای تحت عنوان«نکته های نو در علوم مقدماتی اجتهاد» در شماره های ۶۸ و ۶۹ فصل نامه تخصصی فقهی « کاوشی نو در فقه » متعلق به دفتر تبلیغات اسلامی.

۴. تألیف «کتاب زندگی نامه و مکتب فقهی آیت الله العظمی بروجردی» ناقص.

۵. تألیف «رساله میزان الاعلمیة» در بررسی موضوع «موازین اعلمیت» به زبان عربی ناقص.

۶. جمع آوری روایاتی در موضوعات فقه حکومتی شامل: جاسوسی، ضدجاسوسی، براندازی، ضدبراندازی، حفاظت، توریه، ترور، سوظن، افشای اسرار و مستثنیات غیبت، مستثنیات تهمت، مستثنیات دروغ و …. که قرار به چاپ آن توسط یکی از دانشگاه های دولتی بود.

۷. مصاحبه هایی با عنوان «مبانی نظری عرفان شیعه» با اساتیدی چون آیت الله یزدی از شاگردان آیت الله العظمی بهجت، آیت الله رضایی تهرانی از شاگردان علامه طهرانی در مشهد و حجت الاسلام و المسلمین امینی نژاد که با انجام مصاحبه ایی با اساتید دیگری چون آیت الله یزدان‌پناه به پایان خواهد رسید و ان‌شاالله با عنوان مبانی نظری عرفان شیعه چاپ خواهد شد.

تقریرات
تقریر دروس استاد سید احمد مددی در چند شماره از مجله تخصصی «کاوشی نو در فقه»
۱. «جایگاه قرآن در فقاهت» شماره ۶۲.
۲. «جایگاه سنت ، اجماع و عقل در معاملات» شماره ۶۳.
۳. «استناد فقهی به تحف العقول» شماره ۶۴.
۴. «بررسی کتاب فقه الرضا(ع)» شماره ۶۶.
همچنین ۳ مصاحبه تخصصی فقهی با عناوین
۱. «تحول در فقه، نسخه شناسی و اصول فقه حکومتی» مصاحبه با «آیت الله سید احمد مددی» شماره ۵۸.
۲. «مکاتب فقهی نجف قم و سامراء» مصاحبه با استاد «آیت الله شب زنده دار» شماره ۶۷.
تدریس
– دروس سطح یک در حوزه استاد آیت الله مجتهدی به صورت آزاد؛
– نحو، بلاغت، رجال مختصر آیت الله سبحانی، فقه
– تدریس دروس سطوح عالی در قم به صورت آزاد
-حلقات شهید صدر ۸۲ و ۸۳ و ۸۴
-رجال آیت الله سبحانی ۸۵
-رسائل و مکاسب در سال ۹۶
– ۲ دوره تدریس مکتب شناسی فقهی شیخ اعظم انصاری (ره) سال ۹۵ تا ۹۷ که کماکان ادامه دارد
-تدریس مکتب شناسی اصولی و فقهی آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله سال ۹۷