حجت الاسلام و المسلمین رضا درگاهی فر

#آشنایی_با_اساتید دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی
🖋استاد: حجت الاسلام والمسلمین رضا درگاهی فر
📚 درس: #بدایة_الحکمه و #نهایة_الحکمه

🔶دانش‌آموخته فلسفه و عرفان اسلامي حوزه علميه قم در محضر استادان ارجمند، حجج اسلام و المسلمين سيديداله يزدان‌پناه، علي اميني نژاد، عبدالرسول عبوديت، حسن رمضاني و…
🔸كارشناسي ارشد عرفان اسلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني
🔸دكتري فلسفه ذهن – پژوهشكده علوم شناختي

🔷تدريس دروس بداية الحكمه، نهاية الحكمة، فلسفة فلسفه، معرفت‌شناسي و فلسفه ذهن در حوزه علميه، مؤسسة فتوت، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني و مؤسسة اسراء.

🔶تدوين و نگارش كتاب تأملاتي در فلسفة فلسفة اسلامي – دفتر اول: مباحث معرفت‌شناختي و روش‌شناختي؛ استاد سيديداله يزدان‌پناه، نشر كتاب فردا، قم، 1396.
🔷تدوين و نگارش كتاب معرفت‌شناسي اسلامي، دروس استاد حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا فياضي، جلد اول، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1396.

🔶پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته عرفان اسلامي با عنوان «بررسي حقايق اندماجي و كيفيت تقرر آنها از منظر ملاصدرا و عارفان مكتب ابن‌عربي» – استاد راهنما: حجت‌الاسلام و المسلمين استاد سيديداله يزدان‌پناه؛ استاد مشاور: حجت‌الاسلام و المسلمين استاد علي اميني‌نژاد؛ استاد داور: استاد عبدالرسول عبوديت – مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ 1393

📑برخي مقالات:
– «حقايق اندماجي از ديدگاه عارفان مكتب ابن‌عربي»، حكمت عرفاني، بهار و تابستان 1393، شماره 7.
– «خواجه نصیرالدین طوسی و سطوح سه گانه کلامی فلسفی و عرفانی در اندیشه او»، سيديداله يزدان‌پناه، تحقيق و نگارش رضا درگاهي‌فر، حكمت عرفاني، بهار 1391، شماره 3.
– «حيات سالكانه و حيات عادي مؤمنانه از منظر قرآن كريم»، مطالعات معنوي، 1394، شماره 10