حجت الاسلام و المسلمین مهدی امامی

#آشنایی_با_اساتید
🖋استاد: حجت الاسلام و المسلمین مهدی امامی
📚درس: مکاسب 1
🕙 ساعت 10تا 11 صبح
📍مدرس: مرکز هدایت علمی-تربیتی تمدن توحیدی

سوابق علمی:
◻️حوزوی
🔹دروس رسمی: اتمام کتبی و شفاهی پایه ی دهم و هفت سال حضور در درس خارج
🔹دروس غیر رسمی: جوهر النضيد، برهان شفا، شرح اشارات، اسفار
◻️دانشگاهی
🔸کارشناسی ارشد فلسفه ی علوم اجتماعی در دانشگاه باقر العلوم (فارغ التحصيل 25/ 10 / 92 ) عنوان پایان نامه: بررسی مفهوم و معیار صدق از منظر رئالیسم حکمت صدرائی و دلالتهای آن در علوم اجتماعی
🔸دانشجوی دکترای فلسفه ی علوم اجتماعی در دانشگاه باقرالعلوم قم (اتمام امتحان جامع، در مرحله تدوین پایان نامه) موضوع پایان نامه: نسبت نظر و عمل در اندیشه ی اجتماعی امام خمینی در مواجهه با دیالکتیک عقلانیت و عمل در نسل اول مکتب فرانکفورت
◻️سوابق تدریس حوزوی:
– تدریس ادبیات و منطق از سال تحصیلی 87-86
– تدریس فقه و اصول سطح از سال تحصیلی 92-91
– تدریس فقه و اصول سطوح عالی از سال تحصیلی 96-95
– تدریس بدایة الحکمه
◻️سوابق تدریس غیر حوزوی:
– جنگ نرم (دو واحد) | دانشگاه یزد-طرح ضیافت، تابستان 89
– اخلاق (سبک زندگی) (دو واحد)| دانشگاه یزد-طرح ضیافت، تابستان 91
– انسان شناسی (دو واحد) | دانشگاه یزد (حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان 1392 )
– اندیشه سیاسی در اسلام (دو واحد) |دانشگاه یزد (حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان 1393)
– فلسفه غرب در دوگانه استضعاف و استکبار (چهارواحد) |مؤسسه آموزشی تبلیغی مدرسه انقلاب اسلامی1396
-نظریه های جامعه شناسی درنسبت با اندیشه اجتماعی امام خمینی (ره) (چهار واحد)|مؤسسه آموزشی تبلیغی مدرسه انقلاب اسلامی1397
-معرفت شناسی انقلاب اسلامی (چهار واحد)|مؤسسه آموزشی تبلیغی مدرسه انقلاب اسلامی1397