حجت الاسلام والمسلمین امین اسدپور

#آشنایی_با_اساتید دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی
🖋استاد: حجت الاسلام والمسلمین امین اسدپور
📚 درس: #منطق

🔶تحصیلات حوزوی

🔸مجموعا 10سال درس خارج:
-محضر مرحوم آیت الله مومن قمی(دوسال فقه زکات)
-محضر آیت الله جوادی آملی (دو سال تفسیر)
-محضر آیت الله فرحانی (ده سال فقه و اصول و فلسفه)

🔷سوابق تدریس:

🔹مجموعا ۱۶ سال در سطح ۱ در مدارس ذیل الذکر:
-حوزه ولی عصر بناب
-مدرسه علمیه علوی قم
-مدرسه علمیه حقانی قم
-مدرسه علمیه شهیدین قم
-مدرسه علمیه صدوقی قم (فاز ۴ و فاز ۵)

🔹مجموعا ۸ سال تدریس سطوح عالی حوزه علمیه
-تدریس کفایه الاصول (۶ سال)
-تدریس نهایه الحکمة (۳ سال)
-تدریس مکاسب (۴ سال)
-تدریس رسائل (۶ سال)
-تدریس بدایه الحکمه (۶ سال)

🔹تدریس در مراکز تخصصی سطح عالی حوزه:

-مرکز تخصصی تفسیر و مرکز تخصصی فلسفه اسرا (تدریس هرمنوتیک، زبان دین، معرفت شناسی، انسان شناسی، توحید درقرآن، برهان شفا به مدت ۷ سال)

-مدرسه عالی فقهی دارالهدی (۳ سال)
-مدرسه فقهی امیرالمومنین (۲ سال)

🔶فعالیتهای پژوهشی:

-عضو هیأت علمی بنیاد رصین (مدرسه فقهی امیرالمومنین تحت اشراف آیت الله فرحانی)
-مدیر گروه علمی علوم انسانی (بنیاد رصین)
-تألیف یادداشت ها و مقالات علمی
-از جمله «تکلیف دو سویه تحول حوزه علمیه»