حجت الاسلام و المسلمین امین اسدالله زاده

#آشنایی_با_اساتید دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی
استاد: حجت الاسلام والمسلمین امین اسدالله زاده
درس: #بدایة_الحکمه

متولد 1368

تحصیلات حوزوی

سطح: طی 8 سال با استفاده از محضر اساتید :هاشمیان – حیدری فسایی – تعظیمی فر – قمی  – شورگشتی

خارج: 2 سال فقه و اصول نزد اساتید مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی – و آیت الله شب زنده دار و 6سال خارج فلسفه با استفاده از محضر استاد آیت الله یزدان پناه

تحصیلات غیر حوزوی

دیپلم تجربی،دانشجوی انصرافی از رشته پزشکی دانشگاه تهران در سال اول و تشرف به حوزه علمیه قم
مشغول تحصیل کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

سوابق تدریسی:
صرف (3 دوره)
نحو: هدایه و سیوطی(2 و 1دوره)
منطق: المنطق و جوهرالنضید (2سال)
اصول فلسفه و روش رئالیسم (1سال)
اصول : حلقه ی ثالثه (2سال)
رسائل : قطع و ظن (1سال)
مکاسب: بیع (1سال)

بدایه الحکمه (1 سال)