با توجه به پایان سال تحصیلی از برادان گرامی خواستاریم جهت همکاری در امر بازخوردگیری از وضعیت دوره و همچنین بهبود و ارتقاء کمی و کیفی آن در سالهای آینده با ورود به لینک زیر در ارزیابی  دوره حکمت شرکت نمایند.

*نکته قابل تذکر : لطفا در انتخاب استاد دقت فرمایید و فرم ها را تا انتها تکمیل نمایید.
** پس از تایید فرم تکمیل شده و با Refresh صفحه، میتوانید برای  مجددا با تغییر نام استاد،برای درس بعدی فرم جدید تکمیل نمایید


فرم ارزیابی دوره حکمت