آغاز ثبت نام دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی بصورت مجازی

موسسه‌فرهنگ و تمدن توحیدی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از بین برادران طلبه واجد شرایط صرفا در مقطع تمهیدی‌(با محوریت کتاب بدایه الحکمه‌-‌در‌۱‌سال‌)‌ دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی اقدام به ثبت نام می‌نماید. شرایط پذیرش در دوره مجازی: اتمام حداقل پایه ششم برای طلاب  ورودی…

آغاز ثبت نام مقاطع تمهیدی و عمومی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

موسسه‌فرهنگ و تمدن توحیدی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از بین برادران طلبه واجد شرایط در دو مقطع تمهیدی‌(با محوریت کتاب بدایه الحکمه‌-‌در‌۱‌سال‌)‌و‌‌ مقطع عمومی‌(با محوریت کتاب نهایه الحکمه-در‌۲‌سال) دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی اقدام به ثبت نام می‌نماید.
موقعیت ویژه طلبه در عصر انقلاب در واقع چیزی که هست ،ما در موقعیت ویژه ای قرار داریم یعنی طلبه در وضعیتی قرار میگیرد که از یک سو فضا دینی است و پیشنهاد عمیق در فضای دینی مطرح می شود از یک سو موقعیت تربیتی و روحی است
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حقیقتی شبیه به افسانه هاالگو از نظر من در جهان امروز یک افسانه است. بدین معنا که جهان امروز واقعا بر اساس فکر و نرم افزار مادی دارد معماری می شود و اصلا کسی جرئت ندارد حرف خدا را بزند، البته فعلاً این مسأله ممکن است که
🔘 در فرهنگ دینی از قرآن کریم به عنوان کلام خدا یاد می‌کنیم. قرآن به‌جد کلام خداست. خود خداست که به نحو وحی تکلم می‌کند. تا گفتیم کلام الله باید این کتاب را از همۀ کتابهای دیگر جدا کرد[و جایگاه معیاری به آن داد]، لذا هر کتاب دیگری هر میزان به…
ما یک عقلانیت علمی داریم و یک عقلانیت فلسفی و یک عقلانیت قرآنی؛ فلاسفه معتقدند آن چه می گوییم مدلول های قرآن است.
حفظ انگیزه الهی و توجه به مسیر طلبگی 🔘 وقتی وارد مسیر طلبگی شدیم از همان آغاز طبیعتاً انگیزه هایی ما را برداشت که بیاییم حوزه که بالاخره یک باری را برداریم، یک مشکلی را حل کنیم ، خدمت به انقلاب کنیم، خدمت به اندیشه های دینی کنیم، هر کس به سهم خودش…
بسیاری از کسانی که فلسفه می خوانند در دغدغه فیلسوفانه مستقر نیستند، فیلسوف کسی است که در دغدغه فیسلوفانه مستقر بشود.